VISI

MENJADI JURUSAN YANG UNGGUL DALAM BIDANG
PENDIDIKAN EKONOMI
SESUAI TUNTUTAN GLOBALISASI